Assemblea General de Socis 2015: diumenge 10 de maig a les 10h00

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

 

 

Benvolgut soci,

Benvolguda sòcia,

 

D'acord amb els Estatuts Socials de la nostra entitat i per decisió de la Junta Directiva reunida el dia 27 de març de 2015, us convoquem a l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper diumenge dia 10 de maig a les 10:00h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona, a les instal·lacions del GEN,  amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau de l'acta de l'assemblea anterior
  2. Informe d'altes i baixes de socis
  3. Informe de les activitats esportives 2014
  4. Tancament de comptes 2014
  5. Informacions del President
  6. Activitats esportives 2015
  7. Pressupost 2015
  8. Aprovació de quotes i tarifes 2015
  9. Modificació de càrrecs de la Junta Directiva
  10. Torn de paraula

 

Donada la singular importància dels temes a tractar preguem la vostra assistència, us necessitem a tots.

Cordialment,

 

 

Josep Mª Isern Sala

President

Grup d'Esports Nàutics

Roses, 8 d'abril de 2015