Tothom pot Navegar: Fundació Astres i GEN Roses amb la vela accessible

23 participants del Centre Ocupacional de la Fundació Astres de Girona participen en dues jornades de navegació adaptada al GEN Roses

El programa Tothom pot Navegar de vela accessible del GEN Roses manté el seu rumb aquesta tardor. Gràcies al manteniment del conveni entre el GEN Roses i la Fundació Astres de Girona, els usuaris d'aquesta entitat han pogut gaudir de dues sessions nàutiques adaptades, els dies 28 d'octubre i 3 de novembre de 2014.

Durant la primera sessió, 12 participants del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) del Centre Ocupacional de la Fundació Astres al Gironès van participar en un bateig de vela amb l'embarcació col·lectiva Raquero. Es van fer dos torns de 45 minuts, navegant amb major i floc amb un vent d'entre 8 i 10 nusos de marinada típica de la Badia de Roses. Tots els participants van poder portar el timó per dirigir el veler, i també van manipular les veles per regular la velocitat i fer les maniobres bàsiques com la virada per avant.

En la segona sessió, es va buscar una alternativa a la navegació a vela, degut al fort temporal de sud que bufava a la Vila de Roses. Així, les 11 persones usuàries del Servei Ocupacional d'Inserció de la Fundació Astres van poder gaudir d'una visita guiada en pneumàtica pel Port de Roses, en un recorregut pels amarratges comercials i el port pesquer. Alguns, fins i tot, van poder dirigir l'embarcació a motor, sempre a una velocitat mínima de govern, controlada en tot moment per un tècnic instructor del GEN Roses.

Tots els participants, tant les persones beneficàries, com els tècnics instructors del GEN Roses i els tècnics educadors de la Fundació Astres van poder compartir moments a la natura, noves experiències i sentiments agradables durant la navegació. A més, els usuaris van ser guardonats amb un petit obsequi recordatori de l'activitat: un cap mariner amb nusos formant una polsera.

Perfil dels usuaris:

Totes les persones usuàries de la Fundació Astres són majors de 18 anys i menors de 65, i els que varen gaudir de les activitats de Tothom pot Navegar del GEN Roses durant aquesta tardor tenen entre 25 i 40 anys.

Tots presenten discapacitat intel·lectual lleu, moderada o greu, amb un 65% o més com a primer diagnòstic. Alguns d'ells presenten com a segon diagnòstic alteracions de la conducta, trastorn de l'afectivitat, autisme, trastorn mental i trastorn sensorial o físic.

Beneficis aportats:

Gràcies a les activitats proposades en el marc del programa Tothom pot Navegar del GEN Roses, s'han potenciat valors com l'autoestima, la recompensa de l'esforç i la valentia de provar activitats noves, diferents al que estan acostumats els participants i el treball en equip.

Aprofitant la naturalesa de la vela, un esport sense barreres, tothom ha pogut participar de les activitats, dotant als beneficiaris de l'oportunitat de gaudir de l'oci i l'esport en la natura, així com treballar per tal de promoure l'autonomia, l'autodirecció i l'autogovern a nivell individual.

A més, a curt i a llarg termini, es pretén la integració dins de la societat i la inserció laboral, respectivament.

Activitats de futur:

Donat l'èxit de convocatòria i el "feedback" rebut per part dels participants, els tècnics educadors i la direcció de la Fundació, s'estan planificant activitats diverses per al 2015, mantenint l'acord de col·laboració entre el GEN Roses i la Fundació Astres.

Fundació Astres:

La Fundació Astres gestiona diferents serveis destinats a la promoció de l'autonomia personal i social de persones amb diversitat funcional, entre els quals hi ha un Centre Ocupacional (CO) consolidat des del gener del 2002, situat a la comarca del Gironès.

El CO del Gironès està integrat per un servei de teràpia Ocupacional (STO) amb una cobertura de 24 places i un Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) de 16 places.

El CO és un projecte destinat a atendre persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual lleu, moderada o greu (amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%). Des del mateix se'ls ofereix durant una jornada diària de 8 hores, una atenció diürna, individualitzada i integral, intervenint de manera complementària en dos blocs:

  • Ajustament personal i social: Aquest bloc consisteix en dur a terme, fomentant els objectius marcats al Projecte Individual de Rehabilitació (PIR) dels usuaris, un conjunt d'activitats destinades a l'estimulació de diferents hàbits personals i habilitats socials, amb la finalitat de potenciar un grau desitjable d'autonomia personal i social en els mateixos.
  • Ocupació terapèutica: Aquest bloc consisteix en dur a terme, fomentant els objectius marcats al PIR dels usuaris, un conjunt d'activitats ocupacionals destinades a fomentar la seva autoestima incentiu/motivació, la seva autonomia personal/social i la seva integració sòcio-laboral, a través de l'adquisició d'hàbits personals, habilitats socials i aptituds ocupacionals o prelaborals.

Aquí podreu trobar les fotografies dels 2 dies.

Roses, novembre de 2014.